söndag 9 september 2012

Höstdagar

Tiden går och  stämningarna börjar bli mer och mer höstliga. Bönderna skördar ute på fälten, maskinerna bullrar på åkrarna. Snart är det gjort dock, kvar står det litet höstplöjningar och harvningar - allt detta ser jag på mina morgonpromenader på tidiga morgonstunder. Jag uppskattar möndernas arbete mycket, utan dem ingen närmat.
Hösten gör sig gällande även i form av tranor som gör sig redo för flytten till sydliga trakter. Man hör deras skallande rop långa vägar ifrån.  Också har jag redan sett deras plogformationer på himlen, då de flyger i stora skaror mot samma mål någonstans. Inga bilder har jag tagit på dem i år.
På markytan har vi det ännu varmt (relativt) och blommande, fast det finns också mycket som har vissnat bort redan.
Ny börjar jag, om det inte kommer att vara alltför regnigt, gräva i jorden, grunda nya rabatter, planera för att flytta vissa växter, plantera om, göra växtförhållandena bättre för alla och envar.
Sedan är det bara att vänta och se, hur hur alla växer och trivs nästa sommar.
Litet har jag satt i gång med vedklyvning också nu på hösten. Det går att göra bara när det är litet kyligare väder pga alla myror som blir som tokiga när man rör sig på deras revirer.
Allmän tomtstädning har dock förekommit under lämpliga väderförhållanden. D v s när det inte är för varmt eller när det regnar. Röjning av buskagen, gräsklippning, nyplantering. Och insamling av ved.
Igelkottar ser jag nu och då. Jag har inte börjat mata dem på något vis, de tycks hitta sin mat själva. två gånger har jag sett en unge ensam nosande i gräset. Vet inte, om det är en eller flera ungar. I våras var det i alla fall tre stycken fullvuxna som var synliga samtidigt. De var då i friartagen tror jag.